Tác giả sáng tác Ôn Thụy An


Đông Phương Nhất Chiến

Nội Dung Truyện : Đông Phương Nhất Chiến
Một người còn rơi nước mắt được chính là vì họ vẫn còn có tình cảm, Đường Phương cảm thấy mình là một người nhiều tình cảm; có điều, lúc gặp phải điều oan khúc, thật hoảng sợ thì nhất định không được rơi nước mắt, không những vậy, còn vạn vạn điều không được rơi nước mắt, bởi vì đang lúc bị thất thế mà rơi nước mắt, không phải là yếu hèn lắm sao?

Lúc yếu đuối mà rơi nước mắt, không phải là đi xin xỏ người ta đồng tình với mình? Con người sống trên đời, có mạnh có yếu, hà tất phải đem cái chuyện lúc mình bị yếu đuối ra cho người ta đồng tình!

Đường Phương trước giờ cảm thấy làm cho người ta đồng tình với mình là một chuyện mất sĩ diện vô cùng. Cô là Đường Phương của Đường môn, tại sao lại đi để người ta đồng tình với mình?

Đọc truyện

Đường Phương Nhất Chiến

Nội Dung Truyện : Đường Phương Nhất Chiến
Nguồn: vietkiem.com
Dịch: Le Khắc Tưởng

Đọc truyện

Khai Tạ Hoa

Nội Dung Truyện : Khai Tạ Hoa
Truyện là một phần của tác phẩm Tứ Đại Danh Bổ của tác giả Ôn Thụy An

Đọc truyện

Kinh Diễm Nhất Thương

Nội Dung Truyện : Kinh Diễm Nhất Thương
Thái Kinh hạ lệnh, muốn Vương Tiểu Thạch ám sát Gia Cát tiên sinh.

Lý do của hắn là: Gia Cát không chết, quốc gia sẽ không có ngày bình yên.

Ẩn ý phía sau là: hắn không chết, ngươi chết.

Đọc truyện

Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn

Nội Dung Truyện : Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn
Nguồn: nhanmonquan.com
Dịch: Thanh Sấu Long

Đọc truyện

Nghịch Thủy Hàn

Nội Dung Truyện : Nghịch Thủy Hàn
Nguồn: tangthuvien.com


Đọc truyện

Nữ Thần Bộ

Nội Dung Truyện : Nữ Thần Bộ
Nguồn: nhanmonquan.com
Dịch: Xi Cà Que

Đọc truyện

Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn

Nội Dung Truyện : Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
Nguồn: nhanmonquan.com

Đọc truyện

Ôn Nhu Nhất Đao

Nội Dung Truyện : Ôn Nhu Nhất Đao
Tác giả: Ôn Thụy An
Dịch: fishscreen
Nguồn: Tàng Thư Viện
Thể loại: Kiếm hiệp

Đọc truyện

Phương Tà Chân - Sát Sở

Nội Dung Truyện : Phương Tà Chân - Sát Sở
Sát Sở là một tên người hay là một đồ vật, một câu ám hiệu, một hành động, hay chẳng là gì cả?
Thôi Lược Thương và Phương Tà Chân vốn chưa từng nghe đến hai chữ này, cũng không biết hai chữ này có ý nghĩa gì. Lần đầu tiên họ nghe thấy hai chữ này đã nhìn thấy người chết và máu. Đợi đến khi họ hiểu được ý nghĩa chân chính của hai chữ Sát Sở này thì đã có rất nhiều chuyện không thể vãn hồi, hối hận không kịp.

Đọc truyện

Quần Long Chi Thủ

Nội Dung Truyện : Quần Long Chi Thủ
Hắn là một hoàng đế, nhưng chắc chắn không phải là một hoàng đế tốt. Hắn sủng ái kẻ xấu, ngu ngốc hủ bại, khiến cho nịnh thần nắm quyền, tiểu nhân đắc chí, trung lương gặp nạn, họa nước hại dân, bóc lột tận cùng. Rất nhiều người căm hận muốn giết chết hắn, nhưng hắn vẫn như trước nghênh ngang không biết, để một đám tiểu nhân nịnh thần vây quanh, ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt, tìm vui hưởng lạc.

Không biết có bao nhiêu người muốn giết chết hôn quân này để cứu vạn dân. Bốn người Tôn Vưu Liệt, Lương Tiện Nhi, Hà Thái Tuyệt, Dư Canh Mãnh đã chờ rất lâu, đợi rất nhiều lần, cuối cùng đã chờ được thời cơ tuyệt hảo này. Thiên tử phong lưu này có tam cung lục viện vẫn không đủ, còn muốn ngồi kiệu vi hành, đến Đông Kinh phồn thịnh để tìm kỹ nữ.

Đọc truyện

Sấm Đãng Giang Hồ

Nội Dung Truyện : Sấm Đãng Giang Hồ
Đây là phần thứ 6 trong bộ truyện " Thần Châu Kỳ Hiệp" của Ôn Thụy An

Đọc truyện

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

Nội Dung Truyện : Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
Nguồn: tangthuvien.com
Dịch: Vô Danh Tử

Đọc truyện

Sát Nhân Giả Đường Trảm

Nội Dung Truyện : Sát Nhân Giả Đường Trảm
Nguồn: nhanmonquan.com
Dịch giả: Ngọc Diện Hồ

Đọc truyện

Tế Kiếm

Nội Dung Truyện : Tế Kiếm
Nguồn: tangthuvien.com
Dịch: vo vong

Đọc truyện

Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang

Nội Dung Truyện : Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang
Thể loại: Kiếm hiệp
Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Nguồn: www.tangthuvien.com

Tác phẩm Kiếm Khí Trường Giang được tác giả Ôn Thụy An sáng tác năm 1977, nằm trong Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt.

Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:
1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết

Ngoài ra còn một số ngoại truyện khác.

Đọc truyện

Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà

Nội Dung Truyện : Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà
Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Nguồn: www.tangthuvien.com

Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:
1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết

Đọc truyện

Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt

Nội Dung Truyện : Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt
Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Nguồn: www.tangthuvien.com

Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:
1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết

Đọc truyện

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán

Nội Dung Truyện : Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán
Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Nguồn: Tang Thu VienĐọc truyện

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa

Nội Dung Truyện : Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa
Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Nguồn: www.tangthuvien.com

Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:
1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết

Đọc truyện

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

Nội Dung Truyện : Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh
Vốn dĩ chốn giang hồ là nơi hiểm nguy đầy rẫy nhưng bạn bè, chiến hữu cũng nơi nơi. Dưới ngòi bút của tác giả Ôn Thụy An, những câu chuyên võ lâm dần trở nên sống động hơn bao giờ hết, có anh hùng, có bảo kiếm, có quyền pháp...

Đọc truyện

Thiên Hạ Hữu Địch

Nội Dung Truyện : Thiên Hạ Hữu Địch
là một trong những hệ liệt trong Luận Anh Hùng. Hắn cứ đi mười tám bước thì lại phải gào lên một tiếng, nhằm tiêu trừ chiến chí quá cường liệt.

Chiến chí đã thiêu đốt hắn, cũng thiêu đốt kiếm của hắn, thậm chí còn nhuộm đỏ đường phố. Đây là đường Lam Sam.

Đường Lam Sam là một con đường lớn trong kinh thành. Đặc sắc lớn nhất của đường cái chính là náo nhiệt. Náo nhiệt là gì? Náo nhiệt là gọi chung của người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, sức sống bừng bừng, ngựa xe như nước.

Đọc truyện

Thiên Hạ Vô Địch

Nội Dung Truyện : Thiên Hạ Vô Địch
Người dịch: fishscreen

Luận Anh Hùng hệ liệt:

1. Ôn Nhu Nhất Đao

2. Nhất Nộ Bạt Kiếm

3. Kinh Diễm Nhất Thương

4. Thương Tâm Tiểu Tiễn

5. Triều Thiên Nhất Côn

6. Quần Long Chi Thủ

7. Thiên Hạ Hữu Địch

8. Thiên Hạ Vô Địch

Đọc truyện

Thương Tâm Tiểu Tiễn

Nội Dung Truyện : Thương Tâm Tiểu Tiễn
Luận Anh Hùng hệ liệt:

1. Ôn Nhu Nhất Đao

2. Nhất Nộ Bạt Kiếm

3. Kinh Diễm Nhất Thương

4. Thương Tâm Tiểu Tiễn

Đọc truyện

Tịch Mịch Cao Thủ

Nội Dung Truyện : Tịch Mịch Cao Thủ
Đây là phần thứ 8 trong loạt truyện "Thần Châu Kỳ Hiệp" Của Ôn Thụy An

Đọc truyện
Truyện của tác giả Ôn Thụy An
Truyện viết bởi tác giả Ôn Thụy An Có các truyện sau Đông Phương Nhất Chiến, Đường Phương Nhất Chiến, Khai Tạ Hoa, Kinh Diễm Nhất Thương, Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn, Nghịch Thủy Hàn, Nữ Thần Bộ, Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn, Ôn Nhu Nhất Đao, Phương Tà Chân - Sát Sở, Quần Long Chi Thủ, Sấm Đãng Giang Hồ, Sát Nhân Đích Tâm Khiêu, Sát Nhân Giả Đường Trảm, Tế Kiếm, Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang, Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà, Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt, Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán, Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa, Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh, Thiên Hạ Hữu Địch, Thiên Hạ Vô Địch, Thương Tâm Tiểu Tiễn, Tịch Mịch Cao Thủ,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus