Tác giả sáng tác Ái Tiểu Mễ Giáp


Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nội Dung Truyện : Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ
Tình yêu của cô kéo dài một thời gian khó ai mà có thể tưởng tượng nổi, thế nhưng cuối cùng tình cảm ấy cũng chẳng thể nào đi tới đích được?

Chẳng phải hai người yêu nhau lắm mà, mọi người rất kỳ vọng vào tình yêu đó cơ mà?

Cô tìm mọi cách để giành được tình yêu của mình, bằng mọi thủ đoạn nhưng cô đâu có biết rằng, đã có một người luôn quan tâm lo lắng cho cô ở một phương trời nào đó.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Ái Tiểu Mễ Giáp
Truyện viết bởi tác giả Ái Tiểu Mễ Giáp Có các truyện sau Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus