Sự tích con Thạch Sùng

Tác giả Dân Gian


Nguyên mẫu nhân vật chính của câu truyện cổ tích dựa trên truyện đời thực của một nhân vật lịch sử cùng tên là Thạch Sùng làm quan nhà Tây Tấn, nổi tiếng giàu có và xa hoa. Nhân vật Thạch Sùng này cũng nổi tiếng với việc đua của báu cùng Vương Khải – em của hoàng hậu đương triều.Tuy nhiên, trên thực tế, Thạch Sùng là người được thừa nhận là giàu có hơn và chết vì quyền thần Tôn Tú muốn cướp người thiếp yêu, chứ không phải do thi của cải.Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus