Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Thái nhi, đêm qua muốn nói với ngươi rất nhiều lời, thế nhưng vừa nhìn thấy ngươi thì chẳng nói được gì nữa. Chỉ là câu chuyện về quỳnh thương, có lẽ ngươi vẫn chưa hề minh bạch. Nhiều năm như vậy, ta vẫn không có cơ hội chính miệng giải thích cho ngươi nghe.

Kỳ thật đạo lý rất đơn giản.

Ta từng hỏi ngươi, nếu trong quỳnh thương chỉ có một chút rượu, vậy người ham rượu sau khi uống sẽ như thế nào. Ngươi nói, y sẽ tiếc nuối. Kỳ thật ta chưa hề hỏi xong.

Nếu trong quỳnh thương đầy ắp một chén mỹ tửu, lại vỡ mất trước mắt người ham rượu, thế thì, người ham rượu sẽ có cảm giác gì?

Tràn đầy trong quỳnh thương kỳ thật không hề là mỹ tửu, mà là ăm ắp một phần si luyến vô cùng tận.

Si luyến với người ham rượu.

Rượu đổ, chén tan. Quỳnh thương bỏ ra nhiều hơn nữa, cũng chỉ là muốn được tâm của người ham rượu.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 1-2: Dục hỏa tân sinh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử