QUỶ THOẠI LIÊN THIÊN

Tác giả: Thanh Khâu

Biên tập: Lục Mịnh

Thể loại: kinh dị

Pairing: Bạch Dực x An Tung

Bản gốc: 100 chương

Bản dịch: Đã hoàn thành

Tóm tắt: Cùng theo chân hai thầy giáo dạy tiểu học: Bạch Dực và An Tung, đi tìm hiểu những câu chuyện kỳ quái trải dài trong lịch sử Trung Hoa... Tựa như tên tác phẩm, "Quỷ thoại liên thiên", câu chuyện này bất quá cũng chỉ là một chuỗi dài những câu chuyện kể, tựa như một dòng nước không bờ không bến, như 100 câu truyện ma kéo dài theo từng ngọn nến phụt tắt...

____________________
Loading...

Đọc Tiếp Chương 1 : Đêm hiện hồn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỷ Thoại Liên Thiên Mở Đầu