Văn án:

Đây là một bộ truyện vai chính có rất nhiều lão bà, ta cảm thấy rất hài hước mới sửa đổi một chút thử xem. . . .

Ta sẽ đem vai nữ cải biên thành những người ta thích nhất (cảm giác cá nhân. . .)

Vẫn giữ nguyên tên, yên tâm! !

Trải nghiệm của một nữ dâm tặc Cuồng Nguyệt - truyền nhân của Cuồng Dã Môn

================================

Bộ này hình như tác giả cải biên từ bộ Cổ sắc cổ hương thì phải :)

Loading...

Đọc Tiếp Chương 1: Đại dâm tặc thu Tiểu dăm tặc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Dâm Tặc Háo Sắc Văn Án