_sao cơ? - Duy ngạc nhiên thật sự khi San vừa nói xong

_đống ý hok?-San hỏi lại

_ùhm..ờh thì ...uhm...thì có nhưng có hơi quá hok?-Duy lo lắng

_hok có gí lá quá đáng đối với con San này - San nở 1 nụ cười nửa miệng

>>>>>>>>>kết thúc cuộc gặp gỡ
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhỏ Là Đặc Biệt Chương 6