Truyện Nhật Ký Thú Tội

Giới Thiệu

Tác giả MaiRachel
Tên: Nhật ký thú tội

Tác giả: Phạm Thanh Mai

Rating: 15+

Thể loại: hài, tâm lý, gay, có đề cập những vấn đề không phù hợp với trẻ em dưới 15 tuổi, không chỉ về sex mà còn cả từ ngữ.

Tóm tắt:

"Tôi mới đi gặp gia đình X về để sắp xếp công việc gia sư của tôi. Tôi quyết định mua gấp một cuốn sổ để trút gánh nặng trong lòng vì tội lỗi đang đè chết tim tôi.

Trước hết tôi cần phải khẳng định với bạn tôi là người Trung Quốc, 100%, không lai căng gì sất. Tôi có cơ may được bám trụ ở cái xứ Mẽo này nhờ học bổng tôi giành được khi còn năm nhất trường Đại học Bắc Kinh, chuyên ngành Tài Chính.

Lời thú tội thứ nhất: tôi không thích ngành Tài chính."

Dĩ nhiên đấy không phải lời thú tội duy nhất trong cuốn nhật kí này.
Loading...

Đọc Tiếp 1.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhật Ký Thú Tội Giới Thiệu