Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống

Tác giả Lisa Jane Smith


Nội Dung Truyện : Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống
Thông Tin Ebook:

Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 1: Thức Tỉnh

Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến

Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 3: Cơn Thịnh Nộ

Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 4: Hội Ngộ Bóng Tối

Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống

Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 6: Những Linh Hồn Bóng TốiQuang Cao