Nhạc Vương

Tác giả


Nội Dung Truyện : Nhạc Vương
Trong tiếng hò hét huyên thuyên cùng những bích chương, biểu ngữ chào mừng phất phới bên trong đại sảnh; các fan mê nhạc chen chúc như làn sóng nhấp nhô, lớp sau tràn lớp trước.Quang Cao