CHƯƠNG 2

Minh hoạ : Này thì đè này , này thì ôm gối ngủ nè !!!! Dáng Gấu béo nhà ta thế kia , bé gối cứ gọi là bẹp dí =))

*

Nếu có thể, Lâm Tranh hiện tại nghĩ mình đã muốn phụt máu, rồi ngồi đó mà gào khóc lăn lộn.

Đáng tiếc cậu làm không được, cậu đều không nghĩ ra mình sẽ lấy cái gì để mà phun máu hay rơi lệ đây >”” Chương Sau Chương Tiếp
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi Chương 2