Truyện Minh Kính Đài

Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử

Tác giả Neleta
Những năm cuối của Nam Sở quốc, vua Gia Chính chễnh mảng triều chính, thân tín bên mình là một hoạn quan, mặc cho bè đảng của hoạn quan cầm giữ triều đình. Nam Sở quốc từ khi khai quốc đã thành lập Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ, đứng đầu tổ chức là hai đại giám sát, trên tra quan viên, dưới tra dân chúng. Mà Hỗ An Vệ trực thuộc hoàng đế, bên người hoàng đế có thái giám đảm nhiệm mà thành hai thế lực lớn nhất đứng đầu tổ chức. Vốn dĩ, Hoàng Đế muốn lần này đến giám sát đủ loại quan lại, phòng ngừa tham nhũng, nhưng Nam Sở quốc từ từ suy yếu, quốc quân ngu ngốc vô năng, hai kẻ đứng đầu tổ chức lại giết hại trung lương, thành mối họa cho dân chúng, tội ác khắp nơi.

Nắm quyền Hỗ An Vệ là thái giám Trương Trung quyền thế ngập trời, thủ hạ phân bố khắp nơi. Chỉ huy sứ Ngự Thân Vệ là quý phi mà Gia Chính Đế tối sủng ái, đồng thời cũng là mẫu thân thân sinh của Thái Tử đương triều, quyền thế đồng dạng không thể khinh thường. Hai người này bởi vì lợi ích của mình nên cấu kết với nhau làm việc xấu, triều đình từ cao đến thấp tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dân chúng oán than nơi nơi.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 1-2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Minh Kính Đài Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử