Triệu Kiếm Quy có chút ủ rũ.

Quý Hàn đuổi hắn cút, nói cách khác…… Sắc dụ phải tuyên bố thất bại.

Hạo Nhiên Minh phải làm thế nào, hắn lại nên đi nơi nào.

Tiểu Lâm vụng trộm chạy tới an ủi hắn.

“Triệu đại hiệp, ngài yên tâm.” Tiểu Lâm nói,“Giáo chủ chẳng qua đang giận thôi.”

Triệu Kiếm Quy ủy khuất nói: “Y bảo ta cút, vậy mà nói là giận?”

Tiểu Lâm cơ hồ muốn kéo tay Triệu Kiếm Quy để khích lệ hắn, cổ vũ hắn đi sắc dụ giáo chủ.

Triệu Kiếm Quy chỉ thở dài một hơi.

Tiểu Lâm: “Triệu đại hiệp, nếu giáo chủ thật muốn ngài đi, y sẽ không bảo ngài dọn dẹp phòng bếp.”

Triệu Kiếm Quy không hiểu.

Tiểu Lâm: “Y sẽ đuổi ngài cút khỏi Ma Giáo ngay lập tức.”

Triệu Kiếm Quy: “Chuyện này ……”

Tiểu Lâm: “Triệu đại hiệp! Ngài xem! giáo chủ vẫn yêu ngài nha!”

Triệu Kiếm Quy: “Ách……”

Tiểu Lâm thập phần kích động: “Triệu đại hiệp, ngài nhất định phải nấu được mì trứng, làm giáo chủ vui lòng!”

Triệu Kiếm Quy: “……”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo Chương 22