Quý Hàn đã âm trầm đi ra cửa.

Triệu Kiếm Quy cảm thấy mờ mịt, quay đầu hỏi Tiểu Lâm: “Chuyện gì thế này?”

Tiểu Lâm khúm núm nói: “Kế tạm thời…… Triệu đại hiệp, đây là kế tạm thời!”

Triệu Kiếm Quy càng thêm mờ mịt.

Tiểu Lâm nói: “Ta nói với giáo chủ, ngươi vừa hỏi ta món ăn yêu thích của y.”

Triệu Kiếm Quy: “Món ăn yêu thích? Vì sao?”

Tiểu Lâm: “Bởi vì ngươi muốn tự mình xuống bếp vì y.”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Tiểu Lâm nói: “Mẹ ta từng nói với ta, muốn lấy lòng đàn ông, trước tiên phải chinh phục dạ dày.”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Tiểu Lâm lại nói: “Triệu đại hiệp ngay cả thiên hạ đệ nhất kiếm khách đều có thể lấy được, chỉ là một chén mì trứng, nhất định không nói chơi.”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Tiểu Lâm: “Triệu đại hiệp! Hạo Nhiên Minh hoàn toàn dựa vào ngươi a!”

……

Triệu Kiếm Quy nói: “Có một chuyện ta rất là khó hiểu.”

Tiểu Lâm vội vàng nói: “Triệu đại hiệp ngài cứ nói!”

Triệu Kiếm Quy chậm rãi mở miệng hỏi: “Vì sao mẹ ngươi lại dạy ngươi cách lấy lòng đàn ông?”

Tiểu Lâm: “……”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo Chương 19