Lăng Độ Vũ 7 - Mê Thất Đích Vĩnh Hằng

Tác giả Huỳnh Dị


Nội Dung Truyện : Lăng Độ Vũ 7 - Mê Thất Đích Vĩnh Hằng
Thể loại: Đô thị, Dị năng
Nguồn: tangthuvien.com
Dịch: lamsonquaikhach

Khi vĩnh hằng biến mất trong vĩnh hằng, mặt trời mọc lên từ phía tây, vĩnh hằng chi điện vẫn vì thần vật của vĩnh hằng mà tồn tại vĩnh hằng, hòn đảo bị chìm sắp xuất hiện lại ở nhân gianQuang Cao