Kính vạn hoa - Tập 36 - Mười lăm ngọn nến

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh


Nội Dung Truyện : Kính vạn hoa - Tập 36 - Mười lăm ngọn nến

Năm nay tổ 1 và tổ 4 nằm chung một nhóm thuyết trình. Do đó, tụi Quý ròm tự nhiên đâm chơi than với đám thằng Tần, thằng Dưỡng. Nhà thằng Tần rộng rãi, thoáng mát, lại có vườn cây phía sau nên được chọn làm nơi lui tới của cả nhóm. Nhưng không hiểu tại sao thằng Tần không cho tụi bản ra chơi sau vườn. Nó bảo: “Vườn nhà tao rắn nhiều lắm!”...


Chương truyện Kính vạn hoa - Tập 36 - Mười lăm ngọn nến

Quang Cao