Kính vạn hoa - Tập 05 - Xin lỗi mày, Tai To

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh


Nội Dung Truyện : Kính vạn hoa - Tập 05 - Xin lỗi mày, Tai To

Nhà nhỏ Hạnh vừa xinh được một chú cún con. Tai cún con rất dài. Nhỏ Hạnh đặt tên là Tai To. Nhưng Tai To rất nghịch nên thằng Tùng em nhỏ Hạnh căm lắm. Nó tìm mọi cách để hành hạ Tai To. Những trò tai ác của thằng Tùng khiến nhỏ Hạnh vô cùng xót ruột. Nó tìm mọi cách để ngăn cản nhưng vô hiệu. Cho đến một hôm...Quang Cao