Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Tác giả Mê Dương


Nội Dung Truyện : Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc
Ánh nắng buổi trưa thật gay gắt,tỏa ra nhiệt độ bức người.

Lưu Bộ Tiến mới từ ngoài cửa chạy vào văn phòng,liền thở hồng hộc vọt đến tiếp điện thoại.

“Dịch vụ giao hàng cấp tốc Khoái Hoạt xin nghe!” ( = =’’)

“Hừ,dịch vụ khoái hoạt của các ngươi,thật đúng là làm cho người ta một chút khoái hoạt cũng không có a.”

Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên,từ đầu bên kia điện thoại lạnh lùng truyền đến.

Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus