It's In His Kiss

Tác giả Julia Quinn


Nội Dung Truyện : It's In His Kiss
Bridgertons #7

Chuyển ngữ: CHUIS_M

Ghi chú: Phần đặt trong (*...*) là chú thích của người dịch. Những phần trong (...) là lời của tác giả.

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!)

Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

Quang Cao