Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả Thiên Thảo


Nội Dung Truyện : Hoàng Tử Cát Tường
Đường đường là một thái tử thì ai dám không nể ta chứ ? Thế mà ngay trước mặt hắn nàng lại ngang nhiên đi hôi của cháy nhà của người khác sao ? Nếu lần này ta không nghiêm trị thì sẽ không còn vị trí nào trong lòng dân để mà cai trị nữa...Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus