Truyện Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 8: Thế như lôi đình

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ
- Hừ, hai sĩ tử Nguyên khí cấp nho nhỏ, có tư cách gì mà thay thế Quý tộc hầu cùng Bình dân hầu quyết đấu? - Thanh niên ở bên phải đội mũ tử kim, trên người tỏa ra khí tức cao quý.

Tinh thần Phương Vân lúc này đều đặt trên người Dương Khiêm, không chú ý tới chuyện bên ngoài. Nếu hắn nhìn thấy hai kẻ này, nhất định sẽ có hơi giật mình. Vị thiếu niên khơi chuyện gọi là Nghiêm Luân, phụ thân là Nghiêm Trực, là Đại Chu Văn Khúc hầu. Tổ tiên Văn Khúc hầu là văn thần, vào thời Đại Chu lập quốc, chính là thái phó đời đầu, sức ảnh hưởng trong triều đình rất thâm hậu. Vì thế đương triều tam công (*) cùng với gia tộc có quan hệ vô cùng.

(*) tam công là ba chức quan cao nhất trong triều, gồm có thái sư, thái phó, thái bảo (Soujiro_Seita)

Tổ phụ Nghiêm Luân khí văn theo võ, tạo ra một phen cơ nghiệp. Tuy rằng không phải Quý tộc hầu, nhưng gia tộc này trong triều đình có quan hệ vô cùng, thâm căn cố đế, so với Quý tộc hầu một chút cũng không kém hơn. Văn Khúc hầu tuy khí võ nhập võ, nhưng luận về sức ảnh hưởng cùng thế lức, có thể nói là đứng đầu trong lớp Bình dân hầu.

Thiếu niên đội mão tử kim là Hứa Quyền, phụ thân là Mãng Hoang (*) hầu, Hứa Uyên, tay nắm trăm vạn trọng binh, thủ vệ biên giới, trấn áp yêu tộc mọi Nhung. Mãng Hoang hầu vốn có phong hào là Uy Viễn hầu, là một trong các Quý tộc hầu triều Đại Chu. Bởi vì chiến lực hiển hách, thay Đại Chu thủ vệ phương đông, kinh sợ yêu tộc trăm năm, chiến công to lớn, nên sửa Uy Viễn hầu thành Mãng Hoang hầu, bày tỏ khen ngợi. Trong Quý hộc hầu, Mãng Hoang hầu nhất mạch có sức ảnh hưởng lớn nhất!

(*) Có thể tác giả ghi nhầm chữ Nhung (戎) thành chữ Mãng (莽). Ở đây có thể là chỉ mọi Nhung trong câu "Man di Nhung địch". (TheJoker - xem chi tiết tại đây:
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Quát lui

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Tộc Đại Chu Chương 8: Thế như lôi đình