Hoa tử đằng nở đầy trên hàng rào

Tác giả Thiên Tầm


Nội Dung Truyện : Hoa tử đằng nở đầy trên hàng rào
Tên khác: Một , hai , ba Tạm biệt hạnh phúc !

Tác giả: Thiên Tầm

Edit: bkhv (Chương 01-03, 05-10), Mai Như Ảnh (Chương 04)

Nhìn bóng lưng anh, cô chỉ có thể mỉm cười chúc anh hạnh phúc và tự nhủ với chính mình~~

Tạm biệt, tình yêu của tôi, tạm biệt, hạnh phúc của tôi……Quang Cao