Hiền Thần Khó Làm

Tác giả Mục Bạch


Nội Dung Truyện : Hiền Thần Khó Làm
Kiếp trước nịnh thần Hứa Từ bị lang đang bỏ tù, khắp chốn mừng vui.

Duy chỉ có phế thái tử Lý Hạo Sâm mặc kệ việc trước kia, đặc biệt đến đưa tiễn.Đến nay y trọng sinh trở về, quyết định đời này phải hảo hảo đi bên người thái tử. Sau mọi chuyện thì toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, không bị mù quáng ép buộc nữa.Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus