“Ngoài cô ra không còn ai có thể làm vua thế giới bóng đêm nữa”

Tôi im lặng. Một phần nào đó trong tôi muốn tiếp tục công việc mà anh đã từng làm. Nếu như vậy có lẽ nỗi nhớ anh trong tôi sẽ vơi bớt đi.

“Tôi sẽ thử”

Sau một hồi im lặng, tôi quyết định sẽ thử một lần. Anh đã vì tôi mà hi sinh cả cuộc đời thì tôi sẽ sống tiếp cuộc đời anh.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 115

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 114