Truyện Ê! Thằng Con Nhà Người Ta

Chương 5.5: Đoạn tin nhắn giờ mới kể

Tác giả Trang Sơ

Sơ: = )) Sơ vẫn đang lết chương 6 yên tâm đi :3 :v Biết các tình yêu đang trong giai đoạn ôn, thi nên có tí gọi là cổ vũ tinh thần <3

Thi thật tốt nhé <3

Aww mạng mẽo như hạch, mãi mới load được ảnh :'((

Cám ơn wattpa.d, messenger đã tài trợ cho Sơ được gửi mấy đoạn chat của nhà Thư Tâm đến với các tình iu = )))
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6:

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ê! Thằng Con Nhà Người Ta Chương 5.5: Đoạn tin nhắn giờ mới kể