Động Vật Máu Lạnh

Tác giả Tuyết An


Nội Dung Truyện : Động Vật Máu Lạnh
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hình cảnh, cường công cường thụ, 1 x 1, HE

Couple: Lục Khải Ân x Kỉ Tư

Một câu chuyện kể về một cặp dã thú vô cùng thô tục.

Quang Cao