Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Tác giả Hắc Ám Chi Quang


Nội Dung Truyện : Điểu Đại Hữu Thí Dụng
Editor : Padini

Thể loại: đam mỹ, hài bỉ, hiện thực hướng, bi đát thầy thuốc công x cường tráng cảnh sát thụ, 1×1, HE

Nội dung truyện rất đơn giản còn hiện thực hướng ở đây là :

"Không đẹp trai, không giỏi giang, không phong lưu đa tình"

Mà truyện chỉ có hai nhân vật chính là trung niên thúc thúc đáng khinh mà bưu hãn ở chung sinh hoạt sự kiện.

Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus