Dạ Tập

Tác giả Lăng Báo Tư


Nội Dung Truyện : Dạ Tập
Thể Loại : Đam mỹ,huyền huyễn,nhất thụ nhất công,HE

Edit + beta : Nguyệt Giang

Một câu chuyện xưa của hai vị tiên nhân, một người tên Tê Hà, một người tên Dương Nam.

Tình yêu của hai người họ đã khiến Ngọc Hoàng đại đế thực tức giận mà ra hình phạt kinh thiên động địa...Quang Cao