Dạ Sắc Biên Duyên

Tác giả Tiêu Đường Đông Qua


Nội Dung Truyện : Dạ Sắc Biên Duyên
Thể loại: Hiện đại, huyền nhuyễn, 1×1, cường công cường thụ, HE

Editor: Hàn Băng

Beta: Vya

Nếu như có thể quay trở thì thì Rolin tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng tên huyết tộc mang dáng vẻ xuất sắc Feldt nói những từ ám muội.

Cái tên còn kinh khủng hơn bom nổ, ôn dịch này… tốt nhất là tránh xa tôi ra!

Quang Cao