Cởi Sạch Giải Trí

Tác giả Vô Danh


Nội Dung Truyện : Cởi Sạch Giải Trí
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H nặng

Convert: Hotconvert

Edit: Yang

Lâm lão vì đạt được mục đích mà dâng con trai nuôi của mình lên.

Khâu Thiên Kỳ vốn biết rõ điều đó nhưng vẫn không tự chủ được mà cuốn vào kích thích triền miên.

Quang Cao