Chúng Lý Tầm Tha

Tác giả Lâm Tử Tự


Nội Dung Truyện : Chúng Lý Tầm Tha
Thể loại: Hiện đại, nhất công nhất thụ, ấm áp, HE

Số chương: 14 chương chính văn và 2 phiên ngoại

Một sạp hàng móc khóa.

Một đám thú bông làm thủ công.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và cậu bắt đầu...

Quang Cao