Bản Lĩnh Của Quân Tử

Tác giả Vô Danh


Nội Dung Truyện : Bản Lĩnh Của Quân Tử
Thứ nhất,đây ko phải là câu chuyên sex,nên xin được phép anti những cái đầu đen tối.thứ 2,đây là một câu chuyện có thể là thật,có thể ko.nhưng tui nghĩ nó ko phải là điều quan trọng.quan trọng là bạn hiểu thêm được những điều mới,từ câu chuyện này.Quang Cao