[365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M

Tác giả Á Hải


Nội Dung Truyện : [365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M
Thể loại: Đam mỹ hệ liệt, nhiều couple

Editor: BL team

Converter: Mây Mỹ Miều

Xã hội hình chữ M là xu hướng toàn cầu hóa, trên thế giới này giai cấp tư sản dần dần mất đi lực cạnh tranh bị trở thành tầng lớp trung hạ lưu.

Xã hội thay đổi, người giàu càng giàu thêm, kẻ nghèo càng nghèo đi, một bộ phận ở giữa hai thái cực này bị nhốt lại rồi biến mất.

Những nhân vật trong xã hội hình chữ M chính là chứng minh sự xuất hiện của hai thái cực giàu - nghèo.Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus