Danh mục truyện của tác giả shu lazy

Vũ Sát Âm Kì

Nội Dung Truyện : Vũ Sát Âm Kì chắc đa số các bạn vẫn chưa biết [xuyên không, dị giới] mình nêu ở tựa là gì đâu nhỉ, thế thì mình xin giải thích một chút nhé.. xuyên không: tức là xuyên thời gian, xuyên qua một thế giới không...