Danh mục truyện của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Anh Hùng Bắc Cương

Nội Dung Truyện : Anh Hùng Bắc Cương Quý độc giả đã đọc Anh-hùng Tiêu-sơn giai đoạn một, mang tên Thầy tăng mở nước. Thấy tăng mở nước không phải là tên mới, vì đã xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ mười hai, để chỉ chư vị tăng ni...

Anh Hùng Đông-a Dựng Cờ Bình Mông

Nội Dung Truyện : Anh Hùng Đông-a Dựng Cờ Bình Mông Anh Hào hỏi Thái hậu: - Có giết chúng không? Thái hậu đang để hết tinh thần nhìn cuộc đấu giữa Tá Chu với Vương Nhất. Bà đâu có nghe thấy Anh Hào nói gì? Giữa lúc Anh Hào...

Anh Hùng Lĩnh Nam

Nội Dung Truyện : Anh Hùng Lĩnh Nam Ngẫm sự thế, quay đầu nhìn về quá khứ, không còn gì cả. Giang sơn hết nước mắt mà khóc cho sự nghiệp các anh hùng. Trời nắng thu, gió heo may rít lên từng cơn, những cây thông bên bờ biển...

Anh Hùng Tiêu Sơn

Nội Dung Truyện : Anh Hùng Tiêu Sơn Hình thành tinh thần, tức chủ đạo của người Việt sau một thời gian dài bị Bắc thuộc, hai bà Trưng cùng các anh hùng chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, 4 quyển, mang tên Anh-hùng Lĩnh-Nam. Gồm 40 hồi, mỗi quyển 10...

Anh Linh Thần Võ Tộc Việt

Nội Dung Truyện : Anh Linh Thần Võ Tộc Việt Sau hơn nửa tháng dùng đường thủy, sứ đoàn Đại-Việt tới mới Tương-dương. Bảo-Dân tỏ ra thông thạo đường lối. Y nói: - Bây giờ chúng ta lên bộ đi bằng xe ngựa. Sau một ngày tới Tân-dã, nghỉ đêm...

Cẩm Khê Di Hận

Nội Dung Truyện : Cẩm Khê Di Hận Sún Lé được Thiều-Hoa dặn, phải giải mối lo nghĩ cho Mã Huy nếu không y bỏ trốn. Y bỏ trốn rồi, thì người khác thay thế, thì khó mà kiềm chế được. Sún-Lé bảo y: Mã đại ca đừng sợ, bề...

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Nội Dung Truyện : Động Đình Hồ Ngoại Sử Nghiêm Sơn cho các đạo binh lên đường được ba ngày thì có ngựa lưu tinh báo rằng Triệu Anh-Vũ đã cho binh vượt Thiên-sơn. Đào Kỳ và toàn quân chiếm được Độ-khẩu. Tại bản doanh còn Nam-hải nữ hiệp, Phương-Dung,...

Nam Quốc Sơn Hà

Nội Dung Truyện : Nam Quốc Sơn Hà Niên hiệu Long-thụy Thái-bình thứ sáu, đời vua Lý Thánh-tông, là năm Kỷ-Hợi (1059), bên Trung-nguyên nhằm niên hiệu Gia-hựu thứ tư, đời vua Tống Nhân-tông. Bấy giờ vào tiết tháng hai, hoa soan nở rực bầu trời. Mỗi trận gió thổi,...

Thuận Thiên Di Sử

Nội Dung Truyện : Thuận Thiên Di Sử Quân sĩ đem đuốc lại gần soi. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Miệng y ứa máu. Đỗ Lệ-Thanh cầm mạch gật đầu: - Còn hy vọng.Mụ lấy một viên thuốc nhét vào miệng người kia. Thiệu-Thái sờ tay...