Danh mục truyện của tác giả Xấu Tới Linh Hồn

Bá Khí

Nội Dung Truyện : Bá Khí Thân thể đan điền cất giữ huyền khí, không bằng dùng thiên địa làm đan điền, hải nạp huyền khí... Từng bước một, đi lên con đường cường giả! Phân chia cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thánh Giai, Đế Giai, Thần Giai.