Danh mục truyện của tác giả Xích Sắc Thập Nguyệt

Báo Phục – Trả thù

Nội Dung Truyện : Báo Phục – Trả thù Editor: Rain Beta : Tử Tịch Thể loại: Hiện đại, đô thị, hắc băng, giải trí, ngược thân, ngược tâm, H, HE Anh đang cố gắng cầu xin sự tha thứ của tôi ư? Thì tôi cũng sẽ không bao giờ...