Danh mục truyện của tác giả VMT

Phong Vũ Thanh Triều 1

Nội Dung Truyện : Phong Vũ Thanh Triều 1 Có những truyện quân sự, lịch sử được truyền từ đời này sang đời khác, mục đích chính là để ca tụng cổ nhân, hay đó là những bài học giáo dục, đọc những truyện quân sự, lịch sử này còn...

Phong Vũ Thanh Triều 2

Nội Dung Truyện : Phong Vũ Thanh Triều 2 Truyện kể về bối cảnh Đại Thanh năm 1661, hoàng đế Thuận Trị băng hà, Ái Tân Giáp La Huyền Diệp lên ngôi trị vì thiên hạ khi chưa tròn tám tuổi. Dưới quyền nhiếp chính của thái hoàng thái hậu...