Danh mục truyện của tác giả Vũ Lạc Ái

Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Nội Dung Truyện : Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện Thể loại: Xuyên vào tiểu thuyết viễn cảnh tương lai, trinh thám, quân nhân, hiện đại, nữ phụ văn, kinh dị, hành động, 4S, HE Diệp Gia Thành x Lô Ái Thi Nữ chính đâu? Làm ơn mau...