Danh mục truyện của tác giả Vân Tiên Khách

Người Vô Tâm

Nội Dung Truyện : Người Vô Tâm Lý Ngọc Vân là 1 học sinh xuất sắc của trường trung học phổ thông. Nhưng mấy ai biết được con người dưới bề ngoài học sinh ấy là một người vô tâm ! Người vô tâm hay nói chính xác là người...

Tình Thiên

Nội Dung Truyện : Tình Thiên Có người là có giang hồ, có người tất có phân tranh. Hắc Bạch nhị đạo ngàn năm song đấu vẫn chưa bao giờ dừng lại, ân oán giữa các thế lực không cách nào hòa giải nổi cũng dần dần tạm lắng xuống....