Danh mục truyện của tác giả Tiểu Ngư Toản Thiên

[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan

Nội Dung Truyện : [Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ đa công, công sủng thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, điềm (ngọt) văn, pink, đồng nghiệp văn (*), có H, HE Editor: Vivian Độ dài: 25 chương Truyện là đồng nhân conan....