Danh mục truyện của tác giả Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Yêu Tôi Xin Hãy Nói

Nội Dung Truyện : Yêu Tôi Xin Hãy Nói Có một câu nói như thế này: “Trong danh bạ điện thoại của bạn, có một dãy số như thế này, từ trước tới giờ bạn chưa từng gọi tới, nhưng vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ nó được.” Tưởng...