Danh mục truyện của tác giả Thương Hải Di Mặc

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Nội Dung Truyện : Khuynh Tẫn Thiên Hạ Y tài trí vẹn toàn nhưng không thể đi lại được được người đời ca tụng là công tử vô song. Hắn thanh niên hào hoa phong nhã, nam chinh bắc chiến, về sau bước lên cửu trùng bảo tháp quan tâm...

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Nội Dung Truyện : Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa Y kinh tài tuyệt diễm, không thể đi lại, thế nhân xưng tụng Công tử Vô Song. Hắn thiếu niên phong hầu, nam chinh bắc chiến, cuối cùng bước lên Cửu trùng bảo tháp, quân lâm thiên hạ....