Danh mục truyện của tác giả Thính Không

[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)

Nội Dung Truyện : [Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ) Thể loại: Trọng sinh, đồng nhân , ma pháp, hấp huyết quỷ, 1×1, HE. Editor: Nguyệt Cát CP: Edward Cullen/Harry Swan(Harry Potter) Nhân vật khác: Nhà Cullen, Sirius,… Harry Potter...