Danh mục truyện của tác giả Tam Niên Cấp

Chuyện Xưa Của Cá Và Nước

Nội Dung Truyện : Chuyện Xưa Của Cá Và Nước Vương Uông Dương là một nam sinh, còn năm vị ngồi trước mặt hắn đây, theo thứ tự là ba người cùng phòng với Vương Uông Dương, hai người còn lại là ‘người nhà’ của bọn hắn. Còn người bị...