Danh mục truyện của tác giả Tam Giới Đại Sư

Nhất Phẩm Giang Sơn

Nội Dung Truyện : Nhất Phẩm Giang Sơn Nguồn: MeTruyen, Bàn Long Hội Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ năm, cải cách chính sách mới của Phạm Văn Chính (Phạm Trọng Yêm) thất bại. Phú Bật nối gót bị tước quyền lực. Đằng Tử Kinh trùng tu lại lầu Nhạc...