Danh mục truyện của tác giả Tô Tử

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế

Nội Dung Truyện : Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế Cuốn sách chiến lược chiến thuật do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quận sự hoàn...

Thập Niên Hoa Hạ Miên

Nội Dung Truyện : Thập Niên Hoa Hạ Miên Thư Lê tiên sinh tướng mạo tuấn mỹ, ôn hòa tao nhã, nhưng lại là một người mù. Bản thân ta không có tư cách cười nhạo hắn, bởi vì ta là nữ lưu manh nổi tiếng khắp thành này, hãm...