Danh mục truyện của tác giả Tô Chẩn

Chung Vô Diệm

Nội Dung Truyện : Chung Vô Diệm Thể loại: Dã Sử Nhắc lại từ khi Trụ diệt, Châu Hưng, vua Văn Vương kế vị, nhất thống san hà. Thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu chiến quốc, lại phân ra làm mười tám nước...