Danh mục truyện của tác giả Tích Thần

Bán Kiếp Tiểu Tiên

Nội Dung Truyện : Bán Kiếp Tiểu Tiên Mấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cùng không hiệu quả, chủ tớ đều ăn ngủ không yên, có người còn tường...