Danh mục truyện của tác giả Selene Lee

[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century

Nội Dung Truyện : [Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century Tên tiếng Việt: Xuyên đến thể kỷ 22 Thể loại: Xuyên không, đồng nhân Doraemon, có chút viễn tưởng, ngọt ngào. Số chương: 7 chương, 1 ngoại truyện "Em biết con đường nào xa nhất không?" "Là con đường...

Hoàng Cung Tư Truyện

Nội Dung Truyện : Hoàng Cung Tư Truyện Thể loại: Xuyên không,nữ phụ văn,cung đấu,tự sáng tác... Số chương: Khoảng 70-80 chương gì đó + vài ngoại truyện Đang yên đang lành,chỉ là ham muốn đọc sách nổi lên thôi mà?Có cần phải đối xử với cô thế không? Xuyên...